Projekty Edukacyjne

Działania w obszarze tańca i sztuki performatywnej, adresowane do osób i grup mających utrudniony dostęp do czynnego udziału w kulturze (m.in. osoby niewidzące, niesłyszące, o odmiennej motoryce ruchowej, imigranci, młodzież z tzw. trudnych środowisk) oraz do tancerzy, performerów, osób z doświadczeniem artystycznym w różnych dziedzinach.


Warsztaty, laboratoria, wydarzenia performatywne w ramach projektów pozwalają zdobywać wiedzę, umiejętności i rozwijać własny potencjał twórczy poprzez aktywne uczestnictwo. Istotnym aspektem jest demokratyczna formuła działań, uwzględniająca preferencje uczestników oraz partnerskie relacje między artystami i tzw. amatorami.
Zrealizowaliśmy m.in. projekty Poruszenie, Taniec. Re:animacje oraz Dance Inter-Space w ramach programu „Lato w Teatrze – Taniec.”

Projekt i wykonanie CreActive Team
All right reserved