Poruszenie
2013.10.05-2013.12.08
Warszawa, Teatr Baza, Podchorążych 39

Zespół


Opis projektu

“Poruszenie” to projekt z zakresu edukacji kulturalnej w obszarze tańca, skoncentrowany na technice Contact Improvisation (CI) i na możliwościach jej wykorzystania jako medium łączącego w twórczym działaniu środowisko tancerzy/choreografów oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, o utrudnionym dostępie do kultury i sztuki. W szczególności mamy tu na względzie grupy nie mające dostępu do sfery tańca lub obcujące z tą dziedziną najczęściej w roli widzów - osoby niesłyszące, niewidzące, niepełnosprawne ruchowo, imigrantów oraz młodzież z tzw. trudnych środowisk.


Główną ideą projektu jest otwarcie środowiska tanecznego (w szczególności twórców z nurtu CI) na wskazane wyżej grupy społeczne oraz stworzenie osobom z tych grup realnych możliwości kontaktu z tańcem i przeciwdziałanie w ten sposób ich wykluczaniu z tej dziedziny życia kulturalnego.


Na projekt składa się cykl warsztatów tanecznych oraz przygotowanie performance tanecznego.
W warsztatach wezmą udział zarówno osoby ze środowiska tanecznego jak i z innych grup. Każdy warsztat jest dedykowany wspólnej pracy z wybraną grupą.

 

Plan warsztatów
05-06.10 Osoby niesłyszące i słabo słyszące. Arye Bursztyn
19-20.10 Młodzież z tzw. trudnych środowisk. Mirva Mäkinen
26-27.10 Imigranci mieszkający w Warszawie. Jonathan Megaw
09-10.11 Osoby niewidzące i słabo widzące. Katy Dymoke
23-24.11 Osoby niepełnosprawne ruchowo. Paulina Święcańska
30.11-01.12 Osoby w słabej sytuacji życiowej. Iwona Olszowska
05-08.12 Kontakt improwizacja i performance. Adrian Russi


W sumie jest to 96 godzin warsztatów tanecznych. Dziennie będzie się odbywać 6 godzin warsztatu, z przerwą obiadową (1,5 godziny). Preferowane godziny warsztatu to 11.00 - 18.30 w wymienione soboty i niedziele. Ostatni warsztat, 5-8 grudnia, jest dłuższy i trwa od czwartku do niedzieli, prawdopodobnie również w godzinach 11.00 - 18.30. Jest możliwe przesunięcie godzin warsztatów.

 

Kontakt Improwizacja
Contact Improvisation (CI) - nazywana w Polsce Kontakt Improwizacją to dziedzina tańca, która swoje korzenie ma w tańcu współczesnym, chociaż wykorzystuje też elementy akrobatyki, jogi, medytacji, różnych form pracy ze świadomością ciała.
Jest to forma improwizacji ruchowej, w kontakcie z podłogą, z drugą osobą, z grupą osób. W trakcie tańca nawiązuje się rodzaj rozmowy - specyficzna relacja bez słów, w której ciało i ruch stają się narzędziem i sposobem komunikacji. Kontakt Improwizacja jest formą ruchu dostępną zarówno profesjonalnym tancerzom jak i osobom nie posiadającym wykształcenia tanecznego ani doświadczeń w tym zakresie.


Organizatorem Projektu „Poruszenie” jest Fundacja Artystyczna PERFORM.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Partnerzy

Dofinansowanie projektów:

  • "inVISIBLE" 2015
  • "Warszawska Platforma Tańca" 2014-2016
  • "Kalendarz PERFORMatywnej Warszawy" 2014-2015
  • "V Warsaw Flow 2014"
  • "Kobiety - retrospektywa szaleństwa" 2014
  • "Taniec Re:animacje" 2013
  • "Obraz w ruchu”
  • "Poruszenie"
  • "III Warsaw Flow 2012"
x

Projekt "Poruszenie"

Projekt "Kobiety - retrospektywa szaleństwa"

x
Projekt i wykonanie CreActive Team
All right reserved