Taniec. Re:animacje
2013.09.16-2013.09.29
Młodzieżowy Ośrodkek Wychowawczy nr 2 w Warszawie

Zespół


Koordynacja: Małgorzata Gajdemska
Warsztaty taneczne i przygotowanie performance: Małgorzata Gajdemska, Paulina Święcańska
Warsztaty oświetleniowo-scenograficzne: Roman Woźniak
Dokumentacja fotograficzna: Marcin Hnatkowski

Opis projektu

Projekt „Taniec. Re:animacje” obejmuje działania w obszarze tańca i performancu, skoncentrowane na technikach improwizacyjnych oraz możliwościach ich wykorzystania do pracy artystycznej i rozwojowej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

Jest adresowany do wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie.
Główną ideą jest stworzenie im możliwości kontaktu z tańcem w roli aktywnych uczestniczek/twórców oraz modelowanie w ten sposób pozytywnych wzorców uczestnictwa w kulturze. Projekt obejmuje zajęcia taneczne, dyskusje i pokazy filmowe oraz przygotowany przez uczestniczki na zakończenie performance. Warsztaty odbywają się w formule codziennych zajęć przez 2 tygodnie, średnio 2-3 godziny dziennie, na terenie ośrodka.
Elementem uzupełniającym są warsztaty z oświetlenia i scenografii we współpracy z Teatrem Academia.

 

Zajęcia są nastawione na aktywne uczestnictwo, rozwijanie kreatywności, ekspresji i scenicznej kreacji oraz wyrażanie się poprzez własne pomysły. Kładą nacisk na świadomość ciała, rozwijanie predyspozycji ruchowych i umiejętności wyrażania emocji, czyli na aspekty ważne na etapie rozwoju dziewczyn biorących udział w projekcie.
Służą nie tylko doskonaleniu umiejętności tanecznych, ale także ukazaniu tańca w szerszym kontekście sztuki współczesnej, przybliżeniu teatru tańca oraz sztuk performatywnych.

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.

Partnerzy

Dofinansowanie projektów:

 • "inVISIBLE" 2015
 • "Warszawska Platforma Tańca" 2014-2016
 • "Kalendarz PERFORMatywnej Warszawy" 2014-2015
 • "V Warsaw Flow 2014"
 • "Kobiety - retrospektywa szaleństwa" 2014
 • "Taniec Re:animacje" 2013
 • "Obraz w ruchu”
 • "Poruszenie"
 • "III Warsaw Flow 2012"
x

Dofinansowanie projektu Warsaw Flow 2012

Współpraca:

 • Projekt „Taniec. Re:animacje”
 • Projekt ,Kobiety i Mężczyźni" 
 • Projekt "Dance Inter-Space"
  x

Projekt „Taniec. Re:animacje” 

x
Projekt i wykonanie CreActive Team
All right reserved