Projekty Społeczne

Inicjatywy i wydarzenia, których kluczowym elementem jest wykorzystanie tańca i działań performatywnych jako przestrzeni do spotkania, interakcji i budowania relacji z innymi osobami oraz do rozwoju osobistego. Celem jest stworzenie warunków do doświadczania tańca, ruchu, aktywności artystycznej jako sposobu swobodnego wyrażania siebie, podążania za własnymi potrzebami i sposobami autokreacji, wykraczającymi poza komercyjne aspekty sztuki oraz typową edukację artystyczną. Organizowane w ten sposób wydarzenia są otwarte dla wszystkich, bez względu na status społeczny oraz doświadczenia związane ze sztuką.


W ramach tej ścieżki zorganizowaliśmy m.in. Full Moon Authentic Movement i Estatic Dance. Społeczne aspekty wdrażamy także w naszych projektach edukacyjnych i artystycznych.

Projekt i wykonanie CreActive Team
All right reserved