Kontakt Improwizacja w Polsce - Konferencja Performatywna
2019.07.06-2019.07.07
Warszawa

Zespół


KURATORKI KONFERENCJI:

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

Paulina Święcańska

 

Opis projektu

Konferencja ma na celu stworzyć przestrzeń dzielenia się wiedzą i praktyką oraz przynieść nowe perspektywy w badaniu polskiego tańca poprzez skupienie się na roli, jaką odegrała technika kontakt improwizacji w twórczości i kształtowaniu się metod polskich tancerzy, choreografów i pedagogów. Jest to pierwsza konferencja poświęcona polskiej kontakt improwizacji.

Technika, w której osoby pozostające stale w fizycznym kontakcie swobodnie improwizują, będąca wynikiem badań nad ruchem zainicjowanych w 1972 roku przez amerykańskiego tancerza i improwizatora Steve’a Paxtona, jest obecna w polskim tańcu współczesnym od początku lat 90. Miała ona znaczący wpływ na taniec i szerzej praktyki performatywne poprzez zerwanie z wertykalną i frontalną postawą wykonawcy, skupienie się na fizycznych właściwościach ruchu oraz wpisany w jej praktykowanie aspekt społeczny, uważność i otwartość na drugą osobę i to, co nieoczekiwane. Technika ta nie wyklucza osób o alternatywnej motoryce, na całym świecie jest praktykowana przez tancerzy i amatorów o różnym stopniu doświadczenia w pracy z ruchem.

Technika ta, będąca ważną, a jednocześnie najbardziej społeczną, inkluzywną i relacyjną spośród technik tańca współczesnego stanowi doskonałą płaszczyznę do spotkania widzów i artystów.

 

Zaproszeni artyści:

Sebastian Flegiel, Witold Jurewicz, Melissa Monteros i Wojciech Mochniej, Iwona Olszowska, Jacek Owczarek, Michał Ratajski, Agnieszka Rybak i Jakub Gontarski, Paulina Święcańska, Rafał Urbacki, Filip Wencki i inni.

Konferencję otworzą wystąpienia rekonstruujące rozwój kontakt improwizacji na tle rozwoju tańca współczesnego w Polsce. Historię techniki, od pierwszych źródłowych warsztatów, poprzez pojawienie się kolektywów i festiwali, po dzień dzisiejszy zreferuje Sonia Nieśpiałowska-Owczarek. O swoich pionierskich działaniach na polu improwizacji tańca w Polsce opowiedzą prof. Melissa Monteros i Wojciech Mochniej z Uniwersytetu w Calgary. O obecności kontakt improwizacji w pracy z tancerzami i w programach nauczania powie Witold Jurewicz. Dwa wykłady będą poświęcone festiwalom: International Contact Improvisation Dance Festival Warsaw Flow i FRU, Polskiemu Festiwalowi Kontakt Improwizacji w Łodzi.

Zaproszeni artyści i artystki wygłoszą wykłady połączone z demonstracją materiałów filmowych oraz elementami praktycznymi, zakończone rozmową z uczestnikami. Każdy i każda z nich ukaże nieco inny aspekt swojej pracy z kontakt improwizacją, między innymi w treningu, choreografii, reżyserii ruchu, projektach społecznych, pracy terapeutycznej, w edukacji, szkolnictwie artystycznym, czy w kontekście sieci międzynarodowych festiwali.

Otwierając nabór na wykłady performatywne dla praktyków staramy się podczas konferencji zarysować możliwie pełny obraz polskiej praktyki kontakt improwizacji i zapytać, jak z jednej strony wpływa na polską scenę tańca, i jak łączy się z międzynarodowym obiegiem praktyk z drugiej.

Każdy z bloków zakończony będzie panelem dyskusyjnym z udziałem publiczności i artystów.

Pierwszy dzień konferencji zakończy się otwartym jamem, w którym uczestnicy konferencji i widzowie będą mogli czynnie wziąć udział. Drugi dzień konferencji zakończy się otwartym dla publiczności wykładem performatywnym Iwony Olszowskiej Falling After Paxton z udziałem zaproszonych przez nią artystów, dotyczącym praw fizyki i istoty kontakt improwizacji.

 

Konferencja poprzedza 10 edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow.

https://www.facebook.com/warsawflowfestival/

 

RAMOWY HARMONOGRAM KONFERENCJI:

 

1. DZIEŃ- Sobota, 6.07.19.

10:00 - 14:30 wykłady o historii kontakt improwizacji w Polsce, dyskusje panelowe

16:00 - 18:00 wykłady performatywne w formule PechaKucha, dyskusja panelowa

19:30 wprowadzenie do otwartego jamu kontakt improwizacji

20:00 otwarty jam z muzyką na żywo

 

2. DZIEŃ- Niedziela, 7.07.19.

10:00 - 13:45 wykłady, pokazy pracy i lekcje otwarte, dyskusja panelowa

15:00 - 18:00 wykłady, pokazy pracy i lekcje otwarte, dyskusja panelowa

19:30 Iwona Olszowska i goście, Falling After Paxton - wykład performatywny

20:00 oficjalne otwarcie festiwalu Warsaw Flow 10ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ:

 

→ PRAKTYCY CI W POLSCE - FORMUŁA PECHA KUCHA

W trakcie tego wydarzenia chcemy dać możliwość zaprezentowania się artystom i pedagogom, którzy praktykują kontakt improwizację w swoich działaniach artystycznych, edukacyjnych i społecznych i chcą podzielić się swoją praktyką podczas trwania konferencji. Forma prezentacji to tzw. Pecha Kucha czyli prezentacja trwająca 6 min. 40 sek. i licząca 20 slajdów, lub inna forma trwająca taki wymiar czasowy.

 

Zgłoszenia propozycji prezentacji przyjmowane są do 31 maja 2019 r. przez wypełnienie ankiety:

 

https://forms.gle/LKigkQSfkqn4k5tW7

 

Spośród zgłoszeń wybierzemy 6-8 prezentacji. Wyniki naboru zostaną przesłane do autorów do 15.06.2019 roku. Autorzy otrzymają wynagrodzenie za udział w konferencji.

 

 UCZESTNICY KONFERENCJI

 

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA DLA UCZESTNIKÓW (prelekcje, warsztaty, wykłady performatywne).

 

Obowiązują zapisy on-line do dnia 15.06.2019. poprzez formularz dostępny w linku poniżej:

 

https://forms.gle/dgufk4b8KdV8RDVa9

 

 AUTORZY TEKSTÓW

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów niepublikowanych wcześniej tekstów teoretycznych i metodologicznych dotyczących kontakt improwizacji i tańca w Polsce, które zarysują szerszy kontekst dla wypowiedzi praktyków lub ukażą wybrane zagadnienia w sposób przekrojowy. Abstrakty i biogramy (o objętościach maks. 1000 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać na adres soniaowczarek@gmail.com w terminie do 15.07.2019. Wyniki naboru zostaną przesłane do autorów 22.07.2019.

Dla autorów przewidziane jest honorarium za publikację tekstu w książce.

W ramach Programu Wydawniczego Instytutu Muzyki i Tańca, jesienią 2019, ukaże się publikacja Wpływ techniki kontakt improwizacji na taniec współczesny w Polsce zawierająca teksty źródłowe i opracowane materiały z konferencji odbywającej się 6-7.07.2019 w Warszawie. Książka będzie zawierała niepublikowane zdjęcia z archiwów artystów.

Szczegóły dot. publikacji będą wynikiem dyskusji w ramach konferencji, dlatego chętnych zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych.

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/791967781204451/

 

Publikacja otrzymała dofinansowanie w Programie Wydawniczym Instytutu Muzyki i Tańca

 

Partnerzy

Współpraca przy realizacji projektów:

 • IX Warsaw Flow 2018
 • VIII Warsaw Flow 2017
 • VII Warsaw Flow 2016
 • "inVISIBLE" 2015
 • VI Warsaw Flow 2015
 • V Warsaw Flow 2014
 • IV Warsaw Flow 2013
 • III Warsaw Flow 2012
 • 100 Dancers
x

Współpraca przy realizacji projektów:

 • "inVISIBLE" 2015
 • x
x
Partner: Kontakt Improwizacja w Polsce- Konferencja Performatywna
x
Projekt i wykonanie CreActive Team
All right reserved